Ukončenie realizácie chodníkov v parku

Napísané: sobota, 06. jún 2015

V uplynulých dňoch sa nám podarilo ukončiť realizáciu chodníkov v parku. Ešte raz by sme chceli poďakovať všetkým naším sponzorom a partnerom, ktorí prispeli k ich realizácii. Na našej webstránke (pod textom) sú zverejnené všetky faktúry s krátkym prehľadom s jednotlivými položkami uvedenými s plnými cenami, teda koľko by reálne stáli a s cenami so zľavami, ktoré nám poskytli naši sponzori a partneri.

Pred nami je ešte veľa práce, no pokračovanie obnovy parku bude závisieť predovšetkým od finančných možností. V nasledujúcom období plánujeme ošetriť stromy, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť v parku, preto prosíme zatiaľ o zvýšenú opatrnosť. Chodníky sú však plne funkčné.