Ukončenie našich aktivít pri obnove parku v bývalom kaštieli

Napísané: pondelok, 29. máj 2017

Keďže sa nás ľudia stále pýtajú, prečo nepokračujeme s obnovou parku v bývalom kaštieli a aby v budúcnosti neprišlo k nedorozumeniu, rozhodli sme sa uviesť veci na pravú mieru.
Pre lepšie pochopenie celej situácie sa budeme musieť vrátiť na začiatok obnovy parku.

park2017 01 park2017 02

Naše občianske združenie zorganizovalo brigádu na vyčistenie parku na jeseň 2011. Za účasti mnohých dobrovoľníkov z našej obce a sponzorov sa nám park podarilo vyčistiť. Naštartovalo nás to k ďalších aktivitám na obnove. Za pomoci sponzorov sa nám podarilo urobiť geodetické zamerania parku, vypracovať podrobnú štúdiu a vybaviť všetky povolenia, aby sme mohli pokračovať. Kompletný projekt obnovy parku aj rozpočtom sme mali zakrátko pripravený a čakali sme na príležitosť zapojiť sa do niektorých programov na získanie grantu. (Kedže park nie je v zozname NKP využili sme príležitosť a zapojili sme sa do programu na obnovu hradiska, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou(NKP). Samozrejme tak rozsiahly projekt obnovy parku sme nemohli finančne ako dobrovoľníci utiahnuť. Aby sa práce nezastavili, rozhodli sme sa rozdeliť projekt na viacero etáp. Požiadali sme obec o investičný finančný príspevok na vybudovanie chodníkov. Za sumu 10.000€ sa nám s pomocou partnerov a sponzorov podarilo chodníky vybudovať. Všetky faktúry a výdavky sú na našej stránke zverejnené - musíme ale podotknúť ,že bez partnerov a sponzorov by sa nám to v žiadnom prípade nepodarilo zrealizovať. Veľká vďaka patrí hlavne im, že pre spoločné dobro nás všetkých dokázali byť veľkorysí. To bolo v roku 2013. Popri projekte Revitalizácie hradiska na Molpíri s priľahlým parkoviskom, ktorý je financovaný z Nórskych fondov a EHS a ktorý naše združenie nad očakávanie zaneprázdnil, sme chceli tiež pokračovať v obnove parku ďalšou etapou, t.j. vybudovaním rustikálneho oplotenia celého otvoreného priestoru, od parcely p. Jakubca a obnovou múru so vstupnou bránou od ulice Štúrova - týmto by sme park uzavreli. Po mnohých stretnutiach s partnermi a pracovníkmi KPU Trnava sme boli rozhodnutí do toho ísť. Na jeseň roku 2015 sme požiadali obec o investičný príspevok v sume 16000€. Všetko ostatné bolo pripravené a práce sa mohli začať. Treba zvlášť podotknúť, že išlo o investičný príspevok a nie príspevok, rozdiel je v tom, že investičný príspevok je investícia do obnovy, z tohto príspevku by sme my, ako združenie, nemali ani jedno euro. Od jari do jesene sme čakali, ale peniaze sa v obecnej pokladni nenašli a projekt sa zastavil.
Popri rozsiahlom projekte Revitalizácie hradiska, s ktorým aktuálne finišujeme, sme ako dobrovoľníci pre obnovu parku v bývalom kaštieli nemohli urobiť viac. Bez finančnej pomoci obce sme v tomto projekte nemohli pokračovať. Na jeseň minulého roku 2016 sme napísali všetkým členom obecného zastupiteľstva list, kde sme požiadali o ukončenie nájomnej zmluvy a všetky dôvody sme podrobne vysvetlili.
Tento rok sme mali ešte v pláne opraviť fontánu s lavičkami a umiestniť ju do parku, ale peniaze ktoré sme mali na to určené z grantu sme museli presunúť do neplánovaného archeologického výskumu na Molpír.
Veríme, že obecné zastupiteľstvo urobí všetko pre to, aby naša snaha a práca mnohých dobrovoľníkov v obci pri obnove parku nebola zbytočná a dotiahne tento začatý projekt do úspešného konca. Všetky povolenia, zamerania, rozpočet sme obci odovzdali pri príprave projektu Revitalizácie obce.


Za Občianske združenie Naše Smolenice
Mgr. František Birošík
Predseda