Informačné centrum

Napísané: utorok, 13. jún 2017

V súvislosti s projektom revitalizácie hradiska nás napadla myšlienka zriadiť v centre obce Informačné centrum, ktoré by slúžilo návštevníkom na  poskytovanie   informácií o  našich zaujímavostiach v obci a jeho okolí.., zároveň by to mohlo poslúžiť aj na  predaj suvenírov. Ideálnym miestom by bol nevyužitý priestor bývalej autobusovej zastávky vedľa Slovenskej sporiteľne. Prikladáme krátku vizualizácia. Podľa nášho odhadu by celkové náklady na  vybudovanie informačného centra nepresiahli sumu 7500€.

Na obec sme sa obrátili s požiadavkou o pridanie do programu najbližšieho verejného zastupiteľstva ako žiadosť o  investičný príspevok na  zriadenie informačného centra a prenajatie priestorov nášmu združeniu.

vizual web1 vizual web1