Guillaume Froger na zámku v Smoleniciach

Napísané: utorok, 11. júl 2017

Uznávaný francúzsky sochár Guillaume Froger www.guillaumefroger.eu pred očami návštevníkov tesá sochu z kamenného bloku na zámku v Smoleniciach

novinka sochar