Noví obyvatelia nášho hradiska

Napísané: utorok, 23. október 2018

Z dôvodu  údržby hradiska sme tento rok založili farmu  a zakúpili  búrske kozy, toto plemeno je ideálna na vypasovanie porastov a náletových kríkov. Práce bolo  neúrekom , či už s registráciu farmy ,vybudovaním ohradníka alebo  maštale pre zvieratá,  o zvieratá sa treba pravidelne starať  a tak o prácu nemáme núdzu.
  Vypásavaním sa zabezpečí pravidelná  údržba hradiska  a zároveň je to veľká atrakcie pre rodiny s deťmi a  pre návštevníkov , ktorí k  nám zavítajú. Tešíme sa veľkej obľube.

Zároveň chceme poďakovať p. Vilkovi  Machalovi  a p. Jozefovi  Hajičkovi, ale aj všetkým ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zrealizovaniu tohto nášho zámeru.

Bohužiaľ sa nájdu aj neprajníci, ktorí nám už zopár krát ohradniky pováľali a pobrali stĺpy. Preto touto  cestou prosíme všetkých, ktorí hradisko navštevujú, aby v prípade, že uvidia niekoho pobehovať v ohrade alebo ako púšťa  psov bez vodidla alebo iným spôsobom porušuje predpisy, aby  ste ich upozornili  prípadne  ohlásili  na obecnom úrade , taktiež môžete zavolať priamo na čísle Občianského združenia  Naše Smolenice Mob.: 0903936287. Ďakujeme. 

Pozrite si aj fotogalériu >>