PF 2019

Napísané: štvrtok, 20. december 2018

Občianske združenie Naše Smolenice želá šťastné a veselé Vianoce a všetko dobré v novom roku. Zároveň ďakujeme našim partnerom, dobrovoľníkom a sympatizantom za priazeň v tomto roku.