CHODNÍKY V PARKU - INFORMÁCIA

Napísané: streda, 01. apríl 2015

Radi by sme vás v krátkosti oboznámili o aktuálnom stave obnovy parku v bývalom kaštieli. Ako sme už informovali, obec Smolenice prispela na konci roka 2014 sumou 10 000 € na realizáciu komunikácií a odvoz odpadu z brigády z minulého roka. Túto etapu čoskoro ukončíme aj za pomoci našich partnerov, ktorí nám poskytli nemalé zľavy, inak by výstavba chodníkov v tejto sume nebola možná a touto cestou im ešte raz ďakujeme. (Všetky faktúry budú priebežne zverejňované na našej webstránke.)

V nasledujúcich týždňoch sa zameriame na dokončenie chodníkov, aby boli funkčné. Treba zdôrazniť, keďže ide o historický park a Pamiatkový úrad nedovolil zámkovú dlažbu, chodníky budú vyplnené parkovým pieskom.
Preto vás chceme informovať o plánovanej brigáde v prvej polovici apríla, ktorej cieľom bude vyzbierať kamene a nahádzať ich do chodníkov, aby sa ušetrilo čo najviac piesku. Tiež bude potrebné upraviť terén po stavebných prácach - pozbierať konáre a niektoré úseky okolo obrubníkov pozarovnávať hrabľami.
Chceme povzbudiť v účasti na brigáde všetkých, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijeme! :)