Oznam

Napísané: štvrtok, 26. marec 2015

Občianske združenie Naše Smolenice oznamuje, že v rámci Revitalizácie hradiska  na Molpíri bude prebiehať do konca marca výrub náletových drevín . V dôsledku týchto prác žiadame o zvýšenú opatrnosť návštevníkov  hradiska a jeho okolia.  

Revitalizácia hradiska sa realizuje so súhlasom Krajského úradu životného prostredia v Trnave, Chránená krajinná oblasť (CHKO) Malé Karpaty, Krajského pamiatkového úradu  v Trnave a Obecného úradu Smolenice.