Grantový projekt 2015-2017

Ciele projektu
Projekt si kladie za cieľ oživiť hradisko a predovšetkým prilákať záujem verejnosti o národné kultúrne dedičstvo a zvýšiť jeho návštevnosť. V budúcnosti chceme iniciovať archeologické výskumy, ktoré by pokračovali na prvom a druhom nádvorí, ktoré doteraz neboli preskúmané . To by umožnilo dokonca začať aktívne spolupracovať s medzinárodnými organizáciami v oblasti kultúrneho a historického dedičstva krajiny, ktorý sa začal výmeny pre študentov archeológie v prebiehajúcom výskume na pevnosti. V budúcnosti by sme chceli, napr. tiež ponúkajú skupinové návštevy pre školy.
Samotný projekt je určený predovšetkým pre obyvateľov, návštevníkov regiónu z iných častí Slovenska, ale aj zo zahraničia, študentov a záujemcov o históriu a kultúrne tradície. Najdôležitejší  vplyv a výhoidu z projektu budú mať predovšetkým obyvateloa západného Slovenska a naopak, zahraničných turistov prichádzajúcich na Slovensku, ktorí budú môcť obdivovať historické dedičstvo našich predkov.
Druhou významnou skupinou návštevníkov sú  deti, študenti a mladí ľudia, ktorí si budú chcieť posilniť svoje vedomosti o  kultúre a pokračovať v tradíciách a zvykov pre budúce generácie. Počas rôznych akcií a podujatí v obnovených priestoroch hradiska Molpir budú môcť objaviť atmosféru doby, kedy bol na hradisku pulzujúci život. V zrekonštruovanom areáli sa budú pravidelne organizovať akcie, najmä pre školské organizované skupiny, ukážky dobového spôsobu života, čo bude mať prínos pre učebný proces.
Účasť v projekte bude ovplyvnená miestnymi a regionálnymi orgánmi, ktoré získajú možnosť prezentovať seba a svoje okolie atraktívnym spôsobom pre turistov, ale aj bežných ľudí. Podobne budú spolupracovať mimovládne a neziskové organizácie, ktoré sa snažia podporovať regióny s nižšou mierou zamestnanosti, ale s veľkým potenciálom prírodného a kultúrneho dedičstva.

Etapy projektu
Projekt by mal prebiehať v nasledujúcich etapách:
I. etapa - čistenie a sprístupnenie chodníka rozšÍreného od 1. nádvoria do centrálnej časti hradiska, vyčistenie centrálnej časti hradiska (akropoly) od náletových rastlín: A - bránu do centrálnej časti susedných stien, b - svätyňa s obetiskom (kruhovým a polkruhovým pôdorysom), nádrže na vodu, zabezpečenie ochrany centrálneho pevnosti pred lupičmi a archeologických nálezov od iných ničivých vplyvov pomocou kontroly a monitoringu v spolupráci s občanmi Smolenice a polície.
II. etapa - čistenie 1. a 2. nádvoria od náletových stromov.
III. etapa  - aktualizácia informačných tabúľ, príprava a tlač informačných brožúr o hradisku, vybudovanie časti oporného múru, vybudovanie obchodu so suvenírmi, príprava brožúr, propagačných materiálov a pokračujúce archeologických výskumov.

Fotodokumentácia: Fotodokumentácia z realizácie projektu

PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (dodatok-c1.pdf)Dodatok č.1[Dodatok č.1]513 kB
Stiahnuť tento súbor (GG-projekt-zmluva.pdf)GG-projekt-zmluva.pdf[G+G projekt, s.r.o.]1846 kB
Stiahnuť tento súbor (projektova-zmluva.pdf)Projektová zmluva[ ]1434 kB
Stiahnuť tento súbor (S-OZ-02-16022408330.pdf)S-OZ-02-16022408330.pdf[Terratrix, s.r.o.]2301 kB
Stiahnuť tento súbor (S-OZ-02-16022408340.pdf)S-OZ-02-16022408340.pdf[G-trend, s.r.o.]2194 kB
Stiahnuť tento súbor (S-OZ-02-17041905500.pdf)Zmluva - CEMIS, s.r.o.[ ]3539 kB
Stiahnuť tento súbor (S-OZ-02-17082310560.pdf)Zmluva - CEMIS, s.r.o. - Dodatok č. 1[Dodatok č. 1]1455 kB
Stiahnuť tento súbor (YMS-zmluva LIDAR.pdf)YMS-zmluva LIDAR.pdf[YMS, a.s.]3099 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluva-publicita.pdf)Zmluva - publicita[ ]843 kB