Projekt revitalizácie hradiska na Molpíri

Obec Smolenice je vďaka svojej historickej a prírodnej základni hojne navštevovaná počas celého roka. Uvedomujeme si preto, že okrem zámku, jaskyne a iných vyhľadávaných pozoruhodností môžeme návštevníkom Smoleníc ponúknuť ešte oveľa viac. Molpír a jeho bohatstvo, ktoré je ukryté pod zemou, má obrovský význam pre bezprostredný kontakt s históriou, pre budovanie národného povedomia, že i na našom malom Slovensku sa nachádza niečo tak veľkolepé, ako je hradisko, ktoré patrilo k najvýznamnejším náleziskám staršej doby železnej (halštatskej) v celej strednej Európe. Jeho význam preto nie je len lokálny, ale musíme sa na neho pozerať v celoeurópskej dimenzii. Cieľom zámeru na revitalizáciu hradiska je predovšetkým vzbudiť záujem širokej verejnosti o túto národnú kultúrnu pamiatku a zvýšiť jej návštevnosť. V budúcnosti chceme iniciovať pokračovanie archeologických výskumov  v prvom a druhom nádvorí, ktoré zatiaľ neboli celkovo preskúmané. To by umožnilo začať aktívne spolupracovať i so zahraničnými organizáciami v oblasti kultúrneho a historického dedičstva  krajín, zahájiť výmenné  pobyty  pre študentov archeológie  pri pokračujúcich  výskumoch na hradisku. Avšak zachovať a udržiavať lokalitu pre budúce generácie ako neoceniteľné historické bohatstvo nášho regiónu si kladieme ako prioritu. V tejto vzácnej pamiatke vidíme možnosť na zviditeľnenie obce Smolenice nielen u nás na Slovensku, ale aj v zahraničí, s cieľom podeliť sa o historické bohatstvo, ktoré v našej obci máme.

studia nahlad